Persbericht
18 januari 2011

Geen UGame - ULearn in 2011

UGame - ULearn, het succesvolle symposium van de TU Delft en DOK heeft de afgelopen jaren aangetoond dat de samenwerking tussen een universiteits-, en openbare bibliotheek tot zeer mooie resultaten kan leiden.

Naast het symposium is een demo voor een game (Dark ink) ontwikkeld door studenten van drie verschillende opleidingen en zijn een aantal game-evenement in de beide bibliotheken georganiseerd.
Zowel nationaal als internationaal is er met belangstelling gekeken naar deze samenwerking en de thema’s die onder de aandacht zijn gebracht .
Behalve vanuit de bibliotheeksector is er ook vanuit het onderwijs, archieven en musea actief deelgenomen aan UGame-ULearn.

Bezuinigingen treffen ook UGame-ULearn. Naast beperkte beschikbare financiële middelen was er ook de noodzaak een derde partner aan UGame-ULearn te verbinden. Dit is binnen de beschikbare termijn niet gelukt.

Dit najaar zoekt het UGame-ULearn team naar mogelijkheden om editie 2012 op te starten.

Het UGame-ULearn team
Erik Boekesteijn
Jaap van der Geer
Liesbeth Mantel

Persbericht 18-01-2011